شاعر که باشی هیـــچکس جدی ات نمیگیرد ..

حتی اگر بگویی " دوستـــش دارم " ..

می گویند : " اوه" ..

چه شـــعر زیبایی !!


به سلامتی اونی ک

اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی هربار میگه

این دفعه ی اخریه ک میبخشمت

ولی باز با اخم میاد توی بغلت . . .
 

دانلود آهنگ جان مریم با صدای محمدنوری در ادامه مطلب...